Μαθησιακές Δυσκολίες - Μήτσιου Center

Μαθησιακές Δυσκολίες, πρόληψη και αντιμετώπιση

Μαθησιακές Δυσκολίες MitsiouCenter

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους:

 • 2  στους 10  μαθητές εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο
 • 4% – 5%  των μαθητών έχουν  σοβαρές  ειδικές διαταραχές
 • 1 στα  3 παιδιά αντιμετωπίζουν  Ε.Μ.Δ. ( Δυσλεξία – Γραφή –  Αριθμητική)
 • Συχνότερη η εμφάνιση στα  αγόρια με αναλογία  4:1
 • 10%   Διαταραχές  Γραπτού  Λόγου
 • 5%   Διαταραχές  Προφορικού  Λόγου
 • Ένα μέρος  παιδιών εμφανίζει Κινητική Δεξιότητα και Διάσπαση  Προσοχής.

ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορούν :

 • ΓΛΩΣΣΑ
 • ΑΝΤΙΛΗΨΗ
 • ΟΜΙΛΙΑ
 • ΓΡΑΦΗ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΣΗ  ΚΑΙ  ΜΝΗΜΗ
 • ΚΙΝΗΣΗ
 • ΠΡΟΣΟΧΗ
 • ΣΚΕΨΗ –  ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Και ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ σε διαταραχές  του Κεντρικού Νευρικού  Συστήματος

ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ τέσσερις βασικούς παράγοντες:

1.    Γενετικές  Αλλοιώσεις

2.    Βιοχημικές Ανωμαλίες

3.    Προ-γεννητικούς, Μετα-γεννητικούς  και Περι-γεννητικούς  παράγοντες

4.    Βιολογικούς – Ψυχολογικούς και κοινωνικούς  Παράγοντες

 

Προσέχω αν το παιδί:

1.    Παρουσιάζει δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο. ( μπερδεύει τις έννοιες πάνω – κάτω, αριστερά – δεξιά, χθες – αύριο κ.λ.π.)

2.    Είναι αδέξιο, σκοντάφτει συχνά, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί

3.    Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα, συλλαβές, λέξεις, πηδάει σειρές, συγχέει λέξεις που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά(δένω-μένω), αντικαθιστά λέξεις με άλλες που έχουν την ίδια ή την παρόμοια σημασία(σκοτεινό-μαύρο), συγχέει γράμματα ως προς τον προσανατολισμό τους στο χώρο ή τη σειρά τους μέσα στη λέξη, κάνει αλλόκοτα λάθη χωρίς καμιά λογική εξήγηση.

4.    Οι προτάσεις του δεν είναι σωστά δομημένες, κρατάει μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων και δεν εφαρμόζει στην αυθόρμητη γραφή τους γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες.

5.    Δυσκολεύεται να τονίσει σωστά τις λέξεις, διαβάζει στον αόριστο, έχει προβλήματα με τους χρόνους των ρημάτων ή τις αντωνυμίες, έχουν πρόβλημα με τα σύμφωνα και με τα συμπλέγματα.

6.    Δεν ακούει τη σειρά των φθόγγων σε μια λέξη και γράφει μεμονωμένα τμήματα της λέξης μόνο π.χ. ”πίκας” αντί ”πίνακας”.

7.    Προσπαθεί και βρίσκει δικαιολογίες για να αποφύγει το γράψιμο.

8.     Αργεί να μάθει το μηχανισμό της ανάγνωσης σε σχέση με τα άλλα παιδιά.

9.    Διαβάζει αγνοώντας τα σημεία στίξης, δυσκολεύεται να κρατήσει τη σωστή σειρά και δυσκολεύεται να κατανοήσει  το κείμενο που διαβάζει.

10.    Τα γραπτά του είναι ακατάστατα και δυσανάγνωστα.

11.    Δυσκολεύεται να θυμηθεί και συνεπώς να εκτελέσει μια σειρά προφορικών εντολών, παρερμηνεύει προφορικές οδηγίες, δυσκολεύεται ή αργεί να τελειώσει κάποια εργασία και παρουσιάζει κακό συντονισμό κινήσεων.

12.    Μετράει με τα δάκτυλα, δε θυμάται από μνήμης την προπαίδεια, αντιστρέφει διψήφιους αριθμούς (αντί για 13 γράφουν 31), αντιστρέφει ή περιστρέφει μονοψήφιους αριθμούς (το 6 γίνεται 9), δεν αντιλαμβάνεται την αξία των μονάδων- δεκάδων- εκατοντάδων κ.λ.π.

Δυσκολεύεται στην επίλυση των προβλημάτων, λύνει τις ασκήσεις από αριστερά προς τα δεξιά, στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης γράφει τους αριθμούς σε λάθος στήλη και μπερδεύει τα σημεία + και χ. Μια σελίδα με πολλές ασκήσεις και προβλήματα του προκαλεί σύγχυση και φόβο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410. 616155.