Μήτσιου Center - Μήτσιου Center

Αξιολόγηση | Διάγνωση | Αντιμετώπιση

ΜΗΤΣΙΟΥ CENTER - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το γραφείο μας είναι ένα πρότυπο επιστημονικό κέντρο αξιολόγησης και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας, καθρεπτικής γραφής, αναπτυξιακών, κοινωνικο-συναισθηματικών, ψυχολογικών Διαταραχών και υπερκινητικότητας από το 2002.

Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, μας καθιστά έμπειρους και επαγγελματίες στο χώρο με μοναδικό στόχο να διαγνώσουμε όποια δυσκολία μπορεί να υπάρχει σε παιδιά και ενήλικες και να προσπαθήσουμε μαζί να την αντιμετωπίσουμε.

Οι μαθησιακές δυσκολίες παρατηρούνται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών ακόμη και απο το νηπιαγωγείο. Περίπου ένα στα τρία παιδιά αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές διαταραχές: όπως, δυσλεξία, δυσκολία στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική. Συγκεκριμένα εμφανίζεται η δυσλεξία σε ποσοστό 3-15% σε παιδιά της σχολικής ηλικίας, με αναλογία 3:2 αγόρια – κορίτσια.

Η Δυσγραφία, δηλαδή η δυσκολία ανάπτυξης γραφοκινητικής δεξιότητας, εμφανίζεται  σε ποσοστό 4% του σχολικού πληθυσμού περισσότερο στα αγόρια.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες

Η δυσκολία που παρουσιάζει ο μαθητής στην ανάγνωση, στην αντιγραφή, στην ορθογραφία, στην αποτύπωση των σκέψεων του στο τετράδιο του, να διαβάζει τα θεωρητικά μαθήματα, να τα θυμάται και να γράφει από μνήμης ότι διάβασε.

Ο όρος, λοιπόν,  μαθησιακές δυσκολίες  ή Διαταραχές, περικλείει, διαταραχές γλώσσας, διαταραχές γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, αριθμητικής και επικοινωνίας.

Από ποια ηλικία εμφανίζεται η Δυσλεξία ;

Από την προσχολική ηλικία όταν θα έλθουμε αντιμέτωποι με το πρώιμο δείγμα της Μαθησιακής δυσκολίας που είναι η καθρεπτική γραφήΣτο νηπιαγωγείο κατά τη διδασκαλία του θέματος της ημέρας ή του μήνα το νήπιο μπαίνει στη διαδικασία να ζωγραφίσει αυτό που έμαθε ή ακόμα να γράψει και το όνομά του.  Κατά την διάρκεια αυτής του της προσπάθειας γράφει ανάποδα γράμματα.

Οι Υπηρεσίες μας

Εργοθεραπεία

Απευθύνεται σε τομείς εκπαίδευσης και παρέμβασης που έχουν ως στόχο την αυτό-εξυπηρέτηση, την ικανότητα παιχνιδιού, την ικανότητα ανεξάρτητης και λειτουργικής εργασίας και την ικανότητα χρήσης λειτουργικών μορφών κοινωνικοποίησης

Λογοθεραπεία

Είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την Πρόληψη, την Αξιολόγηση, τη Διάγνωσ