Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία - Μήτσιου Center
Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Τι ποσοστό παιδιών εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες;

 

Περίπου ένα στα τρία παιδιά αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές διαταραχές: όπως, δυσλεξία, δυσκολία στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική. Συγκεκριμένα εμφανίζεται η δυσλεξία σε ποσοστό 3-15% σε παιδιά της σχολικής ηλικίας, με αναλογία 3:2 αγόρια – κορίτσια.

Η Δυσγραφία, δηλαδή η δυσκολία ανάπτυξης γραφοκινητικής δεξιότητας, εμφανίζεται  σε ποσοστό 4% του σχολικού πληθυσμού περισσότερο στα αγόρια.

Στην ανάγνωση εμφανίζεται το Σύνδρομο του Αργού Αναγνώστη σε ποσοστό 6% και στην αριθμητική, η λεγόμενη, Δυσαριθμησία: σε ποσοστό 6% του σχολικού πληθυσμού.

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Η δυσκολία που παρουσιάζει ο μαθητής στην ανάγνωση, στην αντιγραφή, στην ορθογραφία, στην αποτύπωση των σκέψεών του στο τετράδιο του, να διαβάζει τα θεωρητικά μαθήματα, να τα θυμάται και να γράφει από μνήμης ότι διάβασε.

Ο όρος, λοιπόν,  μαθησιακές δυσκολίες  ή Διαταραχές, περικλείει, διαταραχές γλώσσας, διαταραχές γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, αριθμητικής και επικοινωνίας.

Τι άλλο προστίθεται στις μαθησιακές δυσκολίες;

Σε όλα αυτά, βέβαια, προστίθεται το σύνδρομο της υπερκινητικότητας, της διάσπασης προσοχής, της ελλειμματικής προσοχής, καθώς και οι μη μαθησιακές γλωσσικές δυσκολίες που είναι η συμπεριφορά του παιδιού και γενικά οι προβληματικές ψυχολογικές καταστάσεις που βιώνει.

Συγκεκριμένα με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε μια ομάδα διαταραχών που αφορούν τη γλώσσα, την αντίληψη, την ομιλία, τη γραφή, την αριθμητική, τη μάθηση και τη μνήμη, την κίνηση, την προσοχή, τη σκέψη, το συλλογισμό και τους μηχανισμούς επίλυσης που οφείλονται σε διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Ποια παιδιά αφορούν οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές διαταραχές μπορεί να αφορούν παιδιά οποιαδήποτε ηλικίας και ευφυίας.

Που οφείλονται οι μαθησιακές δυσκολίες;

Δεν οφείλονται πρωτογενώς σε προβλήματα ακοής, όρασης ή κίνησης, νοητικής καθυστέρησης, συγκινησιακής διαταραχής ή περιβαλλοντικής αποστέρησης. Μπορεί όμως να εμφανιστούν μαζί με όλα αυτά.

 

Από πού προέρχονται οι μαθησιακές δυσκολίες;

Προέρχονται από γενετικές αλλοιώσεις, βιοχημικές ανωμαλίες, από προ- γεννητικές καταστάσεις ( όπως: μολυσματικές ασθένειες και ιογενείς λοιμώξεις της εγκύου, ακτινοβολία Χ, διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμός, συγκινησιακές καταστάσεις κ.λ.π. φαρμακευτικές και τοξικές ουσίες, κάπνισμα και ναρκωτικά).

Από περιγεννητικούς παράγοντες (από την 28η εβδομάδα της εξωμήτριας ζωής, ιδιαίτερα κατά την ώρα του τοκετού, όπως: ενδοκρανιακή αιμορραγία, εγκεφαλική κάκωση, ανοξία νεογνού, επιπλοκές στη γέννα, ίκτερος κ.λ.π.) και

Από μεταγεννητικούς παράγοντες οι οποίοι προκαλούνται από μικροτραυματισμούς του παιδιού στο κεφάλι, από διαφόρους όγκους και φλεγμονές στον εγκέφαλο, από την κακή διατροφή η οποία επιφέρει επιβράδυνση στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών, από ασθένειες που προκαλούν υψηλό πυρετό, από μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, επιλεπτογενείς σπασμούς, επιληψίες κ.λ.π.

Οι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες προβληματίζουν για τη συμμετοχή τους στην αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών, ενώ δεν υπάρχει σήμερα καμία αμφιβολία ότι οι νοητικές λειτουργίες σχετίζονται στενά με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Πότε εμφανίζεται η μαθησιακή δυσκολία;

Το παιδί με μια εγκεφαλική δυσλειτουργία δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει το σχολείο, όπου για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπο με τη μάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και γίνονται φανερές οι γνωστικές του δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δευτερογενή συναισθηματικά προβλήματα, ξεκινώντας από τις ματαιώσεις που έχουν στο σχολείο.

Ποια είναι η Δευτερογενή κατηγοριοποίηση των αιτιών των Μαθησιακών Δυσκολιών;

1.Τα νοητικά αίτια.

2.Τα φυσικά αίτια: όπως

α) η Εξελικτική ανωριμότητα,

β) Φυσικές μειονεξίες,

όπως οι αισθητηριακές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν τη γλωσσική εξέλιξη, τις αναγνωστικές δεξιότητες και να προκαλέσουν επιθετική συμπεριφορά. Οι Χρόνιες ασθένειες  καθώς και οι σοβαρότερες φυσικές μειονεξίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μάθηση.

γ). Η Διαιτητική ανεπάρκεια ή οι διαταραχές του ύπνου, επηρεάζουν αρνητικά τη μνήμη και την προσοχή.

3. Συναισθηματικά αίτια όπως: η ιδιοσυγκρασία, το άγχος,  η Κατάθλιψη και η   Άρνηση για μάθηση. Το λίγο άγχος ενεργοποιεί τον μαθητή για καλύτερη μάθηση και επιτυχία ενώ το υπερβολικό άγχος παραλύει τον μαθητή και τον οδηγεί στην αναβολή της δραστηριότητας και στην άρνηση.

Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για τη μάθηση;

Βασική προϋπόθεση λοιπόν, για την ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας της μάθησης, είναι να αποφεύγουμε τον αρνητισμό, το άγχος, την κατάθλιψη, το συναισθηματικό μπλοκάρισμα, την ψύχωση και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Πως εκδηλώνονται οι μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες, λοιπόν, είναι ένα πλαίσιο διαταραχών που εκδηλώνονται με κάποια έγκαιρα συμπτώματα ή σημεία ανάλογα με το σύστημα που θα δυσλειτουργήσει και την επίπτωση που θα έχει στην υπεύθυνη λειτουργία, όπως για παράδειγμα οι δυσλειτουργίες του γλωσσικού συστήματος έχουν ως επακόλουθο διαταραχές στη γλώσσα ή στην ομιλία.

Ένα έγκαιρο σύμπτωμα για την ανάπτυξη μελλοντικής διαταραχής της γλώσσας είναι η δυσκολία που έχει το παιδί να βρίσκει την κατάλληλη λέξη όταν μιλάει.

Αν πάρουμε το κινητικό σύστημα τότε οι συνέπειες της δυσλειτουργίας που θα εμφανιστούν ως πρώιμα συμπτώματα στα παιδιά που δε θα μπορούν να πιάσουν σωστά το μολύβι για να γράψουν, θα προκαλέσουν στο μέλλον την ανάπτυξη διαταραχών στη γραφή. Με βάση αυτό το σκεπτικό έχουμε για κάθε μαθησιακή δυσκολία τα αντίστοιχα συστήματα του εγκεφάλου που δυσλειτουργούν.

Με τη σειρά τους αυτά εμφανίζουν πρώιμη συμπτωματολογία που οδηγεί σε μαθησιακή δυσκολία ανάλογη με το σύστημα που δυσλειτουργεί.

Ποια είναι τα συμπτώματα των Μαθησιακών Δυσκολιών;     

1. Παρουσιάζει δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο- μπερδεύει τις έννοιες πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, χθες –αύριο κ.λ.π.

2. Είναι αδέξιο, σκοντάφτει εύκολα, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί.

3. Παραλείπει ή προσθέτει γράμματα- συλλαβές ή λέξεις, πηδάει σειρές και συγχέει λέξεις που μοιάζουν οπτικά μεταξύ τους ή ακουστικά(δένω-μένω), αντικαθιστά λέξεις με άλλες που έχουν την ίδια ή την παρόμοια σημασία(σκοτεινό-μαύρο), συγχέει γράμματα ως προς τον προσανατολισμό τους στο χώρο ή τη σειρά τους μέσα στη λέξη, κάνει αλλόκοτα λάθη χωρίς καμιά λογική εξήγηση.

4. Οι προτάσεις του δεν είναι σωστά δομημένες, κρατάει μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων και δεν εφαρμόζει στην αυθόρμητη γραφή τους γραμματικούς και ορθογραφικούς κανόνες.

5. Δυσκολεύεται να τονίσει σωστά τις λέξεις, διαβάζει στον αόριστο, έχει προβλήματα με τους χρόνους των ρημάτων ή τις αντωνυμίες, έχουν πρόβλημα με τα σύμφωνα και με τα συμπλέγματα.

6. Δεν ακούει τη σειρά των φθόγγων σε μια λέξη και γράφει μεμονωμένα τμήματα της λέξης μόνο π.χ. ”πίκας” αντί ”πίνακας”.

7. Προσπαθεί και βρίσκει δικαιολογίες για να αποφύγει το γράψιμο.

8. Αργεί να μάθει το μηχανισμό της ανάγνωσης σε σχέση με τα άλλα παιδιά.

9. Διαβάζει αγνοώντας τα σημεία στίξης, δυσκολεύεται να κρατήσει τη σωστή σειρά και δυσκολεύεται να κατανοήσει  το κείμενο που διαβάζει.

10. Τα γραπτά του είναι ακατάστατα και δυσανάγνωστα.

11. Δυσκολεύεται να θυμηθεί και συνεπώς να εκτελέσει μια σειρά προφορικών εντολών, παρερμηνεύει προφορικές οδηγίες, δυσκολεύεται ή αργεί να τελειώσει κάποια εργασία και παρουσιάζει κακό συντονισμό κινήσεων.

12. Μετράει με τα δάκτυλα, δε θυμάται από μνήμης την προπαίδεια, αντιστρέφει διψήφιους αριθμούς ( αντί για 13 γράφουν 31), αντιστρέφει ή περιστρέφει μονοψήφιους αριθμούς (το 6 γίνεται 9), δεν αντιλαμβάνεται την αξία των μονάδων- δεκάδων- εκατοντάδων κ.λ.π.

Δυσκολεύεται στην επίλυση των προβλημάτων, λύνει τις ασκήσεις από αριστερά προς τα δεξιά, στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης γράφει τους αριθμούς σε λάθος στήλη και μπερδεύει τα σημεία + και χ. Μια σελίδα με πολλές ασκήσεις και προβλήματα του προκαλεί σύγχυση και φόβο.

Τι πρέπει να κάνω όταν το παιδί μου έχει Μαθησιακή Δυσκολία ή Δυσλεξία; 

Να απευθυνθώ στο Μήτσιου Center όπου η ομάδα ειδικών για την δυσλεξία ασχολείται με την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών.

Από ποια ηλικία εμφανίζεται η Δυσλεξία ;

Από την προσχολική ηλικία όταν θα έλθουμε αντιμέτωποι με το πρώιμο δείγμα της Μαθησιακής δυσκολίας που είναι η καθρεπτική γραφή. Στο νηπιαγωγείο κατά τη διδασκαλία του θέματος της ημέρας ή του μήνα το νήπιο μπαίνει στη διαδικασία να ζωγραφίσει αυτό που έμαθε ή ακόμα να γράψει και το όνομά του. Κατά την διάρκεια αυτής του της προσπάθειας γράφει ανάποδα γράμματα.        

Η μελέτη της καθρεπτικής γραφής είναι αρκετά ενδιαφέρουσα κυρίως, όταν παρατηρείται στις πρώτες προσπάθειες εκμάθησης της γραφής φυσιολογικών παιδιών που για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με το μηχανισμό της.

Τι είναι η Καθρεπτική γραφή;

Η καθρεπτική γραφή χαρακτηρίζεται από την παραγωγή γραμμάτων και αριθμών σε αντίθετη κατεύθυνση από την κανονική. Γράμματα, λέξεις, αριθμοί  είναι καλά σχηματισμένα αλλά προς λανθασμένη κατεύθυνση. Γράψιμο τύπου καθρέπτη έχουμε όταν κάποιος γράφει ολόκληρες λέξεις, φράσεις ή προτάσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά με όλα τα γράμματα μετεστραμμένα και στη σωστή διαδοχική σειρά.

Πότε παρουσιάζεται η καθρεπτική γραφή;

Παρουσιάζεται ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της προσχολικής και σχολικής ηλικίας όταν τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν με το προτιμητέο τους χέρι, σπανιότατα στους ενήλικες (De Ajuriaguerra, et al.,1956; Beely, 1918; Gordon,1920), σε κανονικούς αριστερόχειρες και ιδιαίτερα σε όσους αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν το μη προτιμητέο χέρι τους, σε εξέλιξη Δυσλεξικούς, αλλά και  σε άτομα με νοητική καθυστέρηση.

Φαινόμενα Καθρεπτικής γραφής είναι φυσιολογικά για την ηλικία των παιδιών που φοιτούν για πρώτη φορά στο σχολείο, επειδή δεν υπάρχει ακόμα ο τόσο υψηλός βαθμός προσοχής, παραστατικής ικανότητας (κιναισθητική-απτική-οπτική), άσκησης και πείρας που απαιτεί η γραφή.

Θα μπορούσαμε, βέβαια, να προσθέσουμε ότι η κατεύθυνση του γραπτού είναι κατευθυνόμενη από την προσχολική αγωγή. Το καθρεπτικό γραπτό ή η αντιστροφή των γραμμάτων είναι πιο συχνό φαινόμενο στις πρώτες προσπάθειες πολλών παιδιών κατά τη διαδικασία μάθησης της γραφής μιας γλώσσας.

Οι δεξιόχειρες, με επικράτηση του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου αποκωδικοποιούν τα γράμματα και τις λέξεις με τη σωστή τους θέση και προσανατολισμό, ενώ οι αριστερόχειρες με επικράτηση δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, παρουσιάζουν δυσχέρειες στη σωστή αντίληψη της θέσης και του προσανατολισμού των γραμμάτων μέσα στη λέξη, διότι αποκωδικοποιούν από την καθρεπτική απεικόνιση του δεξιού ινιακού λοβού.

Υπόθεσή μας, λοιπόν, ήταν ότι η λειτουργική αρτιότητα της οπτικής οδού σε παιδιά που εμφανίζουν καθρεπτική γραφή πάσχει σε σχέση με τα φυσιολογικά παιδιά, επίσης ο  χρόνος που χρειάζεται ένας καθρεπτικός γραφέας για να επεξεργαστεί μια οπτική πληροφορία είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα φυσιολογικά, διότι απαιτείται περισσότερη νοητική επεξεργασία.

Με τι συνδέεται η δυσλεξία;

Με την εγκεφαλική κυριαρχία και

 • την οπτική καταγραφή
 • το δεξιό-αριστερό προσανατολισμό
 • την ακολουθία των γραμμάτων
 • τη μηχανική ανάπτυξη
 •  τις χωρικές εικόνες
 •  τον οπτικο-μηχανικό συναρμονισμό
 •  την  οπτική αναγνώριση σχημάτων
 • τις διαταραχές της ομιλίας και της αναπτυξιακής γλώσσας.

(Μήτσιου, 2006 & 2008)

Με τι σχετίζεται η δυσλεξία;

 • με τη διαταραχή του προσανατολισμού των μορφών στο χώρο
 •  τη διαταραχή της οπτικοκινητικής προσοχής
 • της αντίληψης και της μνήμης, όσον αφορά τα γράμματα και τις λέξεις σαν μορφές τοποθετημένες στο χώρο

(Μήτσιου, 2006 & 2008)

Η Καθρεπτική γραφή σχετίζεται με τη Δυσλεξία;

Η χρήση των τεστ ΑΛΜΜΕ μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για πρώιμη πρόγνωση της Δυσλεξίας, εφόσον η καθρεπτική γραφή είναι ένα από τα σημαντικότερα συμπτώματα αυτής(Μήτσιου, 2006 & 2008).

Η Καθρεπτική γραφή εμφανίζεται κάθε φορά που γράφει το παιδί;

Η επιμονή του φαινομένου δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Πολλές φορές κατά την προσχολική ηλικία παρατηρείται μια περιοδική εμφάνιση της καθρεπτικής γραφής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το νήπιο έχει απαλλαγεί από τη διαταραχή αυτή. (Μήτσιου, 2006 & 2008)

Ένα ακόμα ”λιθαράκι” έρχεται να προσθέσει η μελέτη της Μήτσιου (2000) τόσο στο χώρο της νευροψυχολογίας, μελετώντας την καθρεπτική γραφή με τη βοήθεια των σύγχρονων νευροφυσιολογικών τεχνικών και ιδιαίτερα των Οπτικών Προκλητών Δυναμικών (Ρ 100), όσο και στην εκπαίδευση, παρέχοντας μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Προσπαθησε να δώσει νευροφυσιολογική εξήγηση στην εμφάνιση της καθρεπτικής γραφής, διότι όπως γνωρίζουμε, η γραφή ενεργοποιεί πολλές εγκεφαλικές περιοχές και η κατάκτησή της επέρχεται κατόπιν ωρίμανσης των υπεύθυνων εγκεφαλικών περιοχών.

Τα παιδιά που θα μας παρουσιάσουν διαταραχές γραφής, θα εκδηλώσουν από νωρίς ηλικιακά, γραφοκινητικές δυσκολίες. (Μήτσιου, 2006 & 2008)

H χρήση των οπτικών προκλητών δυναμικών  μας προσέφερε  ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ της δομής και της λειτουργίας στον αναπτυσσόμενο παιδικό εγκέφαλο και ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα καθρεπτικά και φυσιολογικά παιδιά αποδίδονται σε  λειτουργικές διαταραχές. (Μήτσιου, 2006 & 2008)

Τα νήπια στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου τι συμπτώματα θα εμφανίσουν;

 •  αντιστροφές γραμμάτων
 • μεταστροφές γραμμάτων, παράλειψη γραμμάτων κατά τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας,
 • δυσκολία στην ανάγνωση
 •  δυσκολία στη φωνολογική εξέλιξη
 •  δυσκολία στην καταχώρηση των οπτικών πληροφοριών
 • αργούς ρυθμούς επεξεργασίας των πληροφοριών
 •  διαταραχές μνήμης
 •  αρνητισμός για τις γραφοκινητικές δραστηριότητες  και
 • ορθογραφικά λάθη

  (Μήτσιου, 2006 & 2008)

Πως θα βοηθήσω το παιδί μου;

Η πρώιμη πρόγνωση μας ωθεί στην έγκαιρη αντιμετώπισή της χρησιμοποιώντας ειδικές παιδαγωγικές τεχνικές σε εξατομικευμένο ή μη επίπεδο από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα.

Ενισχύοντας:

 •  τον οπτικοχωρικό συντονισμό
 • τη γραφοκινητική δεξιότητα
 • την προσοχή
 •  τη μνήμη
 • την παρατηρητικότητα
 •  τη διαδοχή
 • την οπτική και ακουστική αντίληψη

Για να αποφύγουμε την εμφάνιση γραπτών με ορθογραφικά λάθη και δυσγραφία. (Μήτσιου, 2006 & 2008).

Πως μπορώ να διαχειριστώ το παιδί μου όταν έχει μαθησιακές δυσκολίες;

 Ενθαρρύνεται συνεχώς το παιδί σας.   Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες έχει το δικαίωμα για κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία μπορεί να του επιτρέψει να μάθει πως να πετύχει τους στόχους του.

Είμαι πάντα δίπλα του, βοηθός και στυλοβάτης. Δεν κατακρίνω και δεν επικρίνω το παιδί μου γιατί δεν τα καταφέρνει. Ποτέ δε συγκρίνω το παιδί μου με άλλο παιδί όύτε και με τον αδελφό του. Αποφεύγω τους διαπληκτισμούς και τις διαφωνίες μαζί του.

Κατανοώ τη δυσκολία του. Χρησιμοποιώ μονο το ρόλο ρης μάνας . Παραιτούμαι από τον ρόλο του δασκάλου, μόνο κακό μπορώ να τον κάνω. Τον βοηθώ στις επιλογές του και στηρίζω την κάθε του επίλογή. Ενημερώνω τους δασκάλους για το πρόβλημα.

Προσφέρω εφόδια χρήσιμα για το παιδί. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μάθει και να ζήσει μια ευτυχισμένη και κανονική ζωή.

Ενημερώνομαι για τις μαθησιακές δυσκολίες, προσπαθώ να βελτιώσω τη ζωή του παιδιού μου. Επειδή το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι και απαραίτητο να είναι σε ειδική τάξη.

Η αυτοεκτίμηση και οι καλές σχέσεις, είναι πολύ σημαντικά στην ανάπτυξή τους. Αρκετοί γονείς μέσα στην απογοήτευσή τους και το άγχος τους για το μέλλον του παιδιού τους, ξεχνάνε να επαινούν το παιδί τους για τα κατορθώματά του. Μην ξεχνάτε τον έπαινο.

Ποτέ, μην εγκαταλείψετε την βοήθεια προς το παιδί σας. Δώστε αμέριστη αγάπη και υποστήριξη στο παιδί σας. Θυμηθείτε, ότι όλα τα παιδιά αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς, έχουν διαφορετικές αδυναμίες και δυνατά σημεία.

Το παιδί σας, γενικά το παιδί που έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν είναι ένα δύσκολο παιδί, δεν είναι ασθενής, είναι ένας νευρο-διαφορετικός μοναδικός άνθρωπος.  Παραμείνετε αισιόδοξοι. Να θυμάστε ότι ο δάσκαλος δεν έχει πάντα δίκιο.

Να είστε υπομονετικοί, ανθεκτικοί και με κατανόηση. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Πάντα βοηθάει σε μεγάλο βαθμό.

 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2410. 616155.

Share on Facebook Share on twitter
Related Posts
Leave a Reply