Ομιλίες - Μήτσιου Center

Ομιλίες

 

Φωτογραφικό υλικό από την ομιλία στο Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Φωτογραφικό Υλικό από θεματικές ομιλίες σε σχολεία